Tanúsítás

Mikor szükséges elkészíttetni az energetikai tanúsítványt?

Új épület építése – 2009. január 1-től kezdve a jogerős építési engedéllyel megvalósuló új épület építésekor kell elkészíteni, a 7/2006.(V.24.) TNM rendeletben előírt számítási módszerrel. A tanúsítás elkészítéséről az építtető gondoskodik.

Meglévő épületek egy évnél tovább kiadott bérléséhez, valamint az adásvételi szerződéshez 2012. január 1-től kötelező energiatanúsítvány kiadása.

2013. január 1-től az ingatlan értékesítési és bérbeadási szerződésében fel kell tüntetni az energetikai tanúsítványban szereplő besorolást.

Az energetikai tanúsítványok feltöltésre kerülnek az országos elektronikus nyilvántartásba.

Milyen épületekre nem terjed ki a követelmény?

–         évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre,

–         felvonulási épületre, a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre

–         hitéleti célra használt épületre,

–         a műemlék, illetve a helyi védelem alatt álló építmény, védetté nyilvánított műemléki területen (műemléki környezetben, műemléki jelentőségű területen történeti tájon), helyi védelem alatt álló, a világörökség részét képező vagy védett természeti területen létesített építményre,

–         a nem lakás céljára használt mezőgazdasági épületre,

–         az ipari épületre, ha a technológiából származó belső hőmennyiség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb mint 20 W/m³, vagy a fűtési idényben több mint 20-szoros légcsere szükséges, illetve alakul ki,

–         a sátorszerkezetekre

Mi szükséges hozzá?

Új épületek esetén engedélyezési terv szükséges a tanúsítás elvégzéséhez (tulajdonos biztosítja): alaprajzok, metszetek, műszaki leírás, homlokzati rajzok, energetikai igazoló számítás, épületgépészeti műszaki leírás (ha van).

 Meglévő épület esetén teljes felmérés szükséges.

Tanúsítás menete:

A tanúsítás során a vizsgált épület egy energetikai skála szerint osztályozásra kerül a számított értékek figyelembe vételével.

energetikai skla_1

 

KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT